Vajad professionaalset abi?

Meie ärifilosoofia lähtub põhimõttest - klient tegelegu äriga, kõik muu jätku meie hooleks.

Alustuseks tuletaks meelde Eesti vanasõna "Iga kingsepp jäägu oma liistude juurde".

Sellest vanasõnast lähtume meiegi oma teenuste paketi ülesehitamisel. Igaüks tegelegu sellega, mida ta kõige paremini oskab. Universaalsus on hea, aga praktika tõestab, et me ei suuda üldjuhul olla parim igas valdkonnas, mis peab tagama ettevõtte normaalse toimimise ja kokkuvõttes edukuse.

Seega meie pakumegi sellele omapoolset lahendust.

Meie klient tegeleb ainult sellega, mida ta kõige paremini oskab. Kõik ülejäänud jääb meie hooleks.

Tegeleme tema raamatupidamise, büroohalduse, personali, kliendisuhtluse ja kaubahankega. Vajadusel leiame partneri ka muude teenuste osutamiseks.

Raamatupidamisteenus sisaldab kõike, mida saab nimetada korrektseks ettevõtte raamatupidamiseks. Igapäevane raamatupidamine, aruannete esitamine, suhtlemine Maksuametiga, konsultatsioon. Kõik oleneb sellest palju meie klient midagi soovib.

Büroohaldus sisaldab suhtlemist klientidega telefoni teel, aadressiteenust, kirjade sorteerimist ja edastust, nõupidamiste organiseerimist jne. Ühesõnaga kõiki teenuseid, mis on vajalik kontori igapäevaseks toimimiseks.

Personaliteenused sisaldavad ettevõttele vajalike töötajate leidmist, kaadriarvestust või siis ka tööjõurendi korraldamist.

Kliendisuhtluseteenus on otseselt seotud bürooteenusega, samas lisandub sinna ka puuduvate dokumentide hankimine ja vajalike lepingute ettevalmistamine.

Kaubahanke teenus on meil enamuses seotud meie Eesti väliste klientidega, aga vajadusel osutame seda ka meie Eesti sisestele klientidele.

Ja kui kliendil tekib vajadus eelpool mittemainitud teenuste järele (näiteks marketing, reklaam), siis saame abistada selle korraldamisel või siis professionaalse abi otsimisel.