1997

1997.-s aasta oli tähtis aasta Eesti Vabariigi ettevõtluse ajaloos.