Asjaajamine ja mitmesuguste äri- ning kaubatehingute korraldamine

Ettevõttes tekib aegajalt vajadus midagi korraldada, midagi uurida või siis midagi hankida.

Igal ettevõtjal on või tekib olukord, kus peab kiiresti tegutsema. Kas siis teostada midagi või leida informatsioon millestki või kellestki. Vaja hankida midagi või korraldada tehniliselt mõni müügitehing.

Sellisel juhul on kolm võimalust - palgata selleks spetsiaalne inimene, delegeerida kellelegi lisaülesanne või kasutada teenust.

Esimene võimalus on neist kõige kulukam - töökoht, palgakulud, töövahendid.

Teine võib näiliselt olla odavaim, kuid kui selle tõttu kannatab ettevõtte normaalne toimimine, siis kokkuvõttes ei pruugi see nii olla.

Seega jääb kolmas variant, kus seda korraldab ettvõte, kes on selleks spetsialiseerunud ja osutab ka muid ettevõtte eluks vajalikke teenuseid.